Verruiming Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  • 29-04-2021
Begin april werd tijdens het vragenuur met minister Koolmees in de Tweede Kamer gesproken over de diverse regelingen en daar kwam o.a. de toepassing van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in Leiden aan de orde. Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en van Haga (FVD) brachten bij de minister in dat de gemeente Leiden een partnertoets hanteert wat niet conform is afgesproken in de Kamer.  

 

Kader 

De heer Gijs van Dijk (PvdA): "Er zijn heel veel ondernemers in de problemen en we zien dat bijvoorbeeld de gemeente Leiden gewoon een partnertoets vraagt. Gaat de minister de gemeente Leiden aanspreken op het feit dat zij deze partnertoets niet zou moeten vragen omdat dat niet is conform hetgeen in de Kamer is afgesproken?"

De heer Van Haga (FVD): "We hebben het al heel vaak gehad over de partnertoets. Nu blijkt dat die partnertoets her en der toch nog steeds wordt ingevoerd. Forum voor Democratie heeft op een gegeven moment een motie ingediend waarin wij vroegen om saldering toe te passen. Als door de overheidsmaatregelen €10.000 verlies wordt gemaakt en de partner verdient €2.000, dan is het negatieve saldo dus €8.000. Dat is dan een marker om wel uit te keren. Als u toch gaat bellen met Leiden en alle andere gemeentes die onverhoopt de partnertoets invoeren, zou u dit dan als een mogelijke oplossing kunnen meegeven?"

Verruiming Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)  

Naar aanleiding van de vragen van de Kamerleden zijn VNO-NCW West, Ondernemend Leiden en de Gemeente Leiden overeengekomen dat de partnertoets komt te vervallen bij de aanvraag van de TONK. Deze regeling geldt voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en daardoor hun woonlasten niet meer kunnen betalen. De verruiming en verhoging van de regeling is goed nieuws voor werknemers, studenten en zelfstandig ondernemers. Zo komen zowel werknemers, als zelfstandig ondernemers nu sneller in aanmerking voor financiële ondersteuning.   

De verruiming en verhoging van de regeling is goed nieuws voor werknemers, studenten en zelfstandig ondernemers. Zij komen nu namelijk sneller in aanmerking voor financiële ondersteuning. De verruiming is als volgt: 

  • Draagkracht: Alle inkomsten boven 150% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm worden als draagkracht aangemerkt.  
  • Vermogenstoets werknemers: De vermogensgrens uit de huurtoeslagwet wordt hiervoor gehanteerd. Dit bedraagt € 31.340,- voor alleenstaanden/alleenstaande ouders en € 62.680,- voor gehuwden/samenwonenden  
  • Vermogenstoets zelfstandig ondernemers: De vermogenstoets voor ondernemers komt te vervallen.  
  • Vergoedingen: De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke woonkosten:  
  • Basis woonkosten: Hieronder vallen de kosten van huur, de kosten van de hypotheekrente voor de woning. Voor het bepalen van de door aanvrager te betalen woonlast betreffende huur of hypotheekrente wordt aangesloten bij de huurtoeslagwet en wordt een vast bedrag van € 430,- per maand aan aflossing hypotheek + hypotheekrente of huur gehanteerd als zijnde het bedrag dat voor rekening blijft van de huurder of woningeigenaar. Indien sprake is van eigendom van de woning, dan wordt forfaitair € 100,- in mindering gebracht op de tegemoetkoming TONK in verband met belastingteruggave voor betaalde rente.  
  • Extra woonkosten: Voor extra woonkosten zijnde de kosten van elektriciteit, gas en water, de kosten van opstalverzekering en servicekosten voor de woning wordt, gemeentelijke belastingen en de auto wordt een forfaitaire tegemoetkoming van €200,- verstrekt;  

De maximale vergoeding blijft €1.000,- per persoon per maand. Verdere informatie over de regeling is te vinden op de site van de gemeente Leiden

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Stevenshof, neem dan contact met ons op.