Leiden in 2040

  • 12-04-2021
Visitekaartje Leiden 2040
Visitekaartje Leiden 2040

De gemeente Leiden werkt momenteel aan de Omgevingsvisie2040, waarbij wordt gekeken hoe Leiden omgaat met belangrijke onderwerpen zoals economie, woningen, bereikbaarheid, klimaatverandering en (maatschappelijke) voorzieningen. Momenteel is de Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040 vrijgegeven voor inspraak, waarbij reacties welkom zijn (bij de gemeente) tot en met 14 mei 2021.

Persbericht gemeente Leiden
Samenvatting Omgevingsvisie 2040
Omgevings Effectenrapportage (OER)

Link naar de website van de gemeente Leiden

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersvereniging Stevenshof, neem dan contact met ons op.